Vrijwilligers


Onze vrijwilligers op 8-4-2022

In onze winkel zijn momenteel ruim 30 vrijwilligers actief, waarvan er enkelen incidenteel ingezet worden. De meeste medewerkers draaien tenminste 1 dagdeel per week een winkeldienst. Naast de verkoop van onze artikelen zijn er andere taken, zoals het netjes houden van de winkel, het inrichten van de etalage en presentatietafels, de inkoop, de coördinatie rond de kerstpakketten, PR activiteiten en de begeleiding van stagiair(e)s.

Twee van onze vrijwilligers zijn eveneens actief in het bestuur.
Naast de winkelcoördinator hebben wij een vrijwilligerscoördinator, tevens coördinator voor de maatschappelijke stage

Wij zijn een 100% vrijwilligersorganisatie en hebben dan ook geen betaalde krachten in dienst.

Hebt je belangstelling?

Neem dan contact op:


    Of mail/bel met Hanneke Vulto, vrijwilligerscoördinator
    (e-mail: hvulto@hotmail.com / tel: 015 369 5659)

    Share
    Wereldwinkel Pijnacker