Bestuur

De Wereldwinkel Pijnacker is een stichting die bestaat uit vrijwilligers en een bestuur van vijf. Het beleid van de stichting is vastgelegd in een beleidsplan. Wij doen jaarlijks verantwoording in een jaarverslag en een jaarrekening. Deze documenten zijn hieronder te vinden. Wereldwinkel Pijnacker is aangesloten bij Wereldwinkels Nederland.

Bestuur:
Dirk Vermeijden – voorzitter
Heily van der Jagt – penningmeester
Jaap Poot – secretaris
Johan de Ruiter
Teuny Vane

Beleidsplan: Beleidsplan Wereldwinkel Pijnacker 2018-2021

Jaarverslag 2019: Jaarverslag Wereldwinkel Pijnacker 2019

Jaarrekening 2019: Jaarrekening 2019 Stichting Wereldwinkel Pijnacker

Share
Wereldwinkel Pijnacker