Bestuur

De Wereldwinkel Pijnacker is een stichting die bestaat uit vrijwilligers en een bestuur van vijf. Het beleid van de stichting is vastgelegd in een beleidsplan. Wij doen jaarlijks verantwoording in een jaarverslag en een jaarrekening. Deze documenten zijn hieronder te vinden. Wereldwinkel Pijnacker is aangesloten bij Wereldwinkels Nederland.

Bestuur:
Dirk Vermeijden – voorzitter
Heily van der Jagt – penningmeester
Jaap Poot – secretaris
Johan de Ruiter
Teuny Vane

Beleidsplan: Beleidsplan Wereldwinkel Pijnacker 2022-2025

Jaarverslag 2020: Jaarverslag Wereldwinkel Pijnacker 2020

Jaarrekening 2022: Jaarrekening 2022 Stichting Wereldwinkel Pijnacker

Share
Wereldwinkel Pijnacker