Bestuur

De Wereldwinkel Pijnacker is een stichting die bestaat uit vrijwilligers en een bestuur. Het beleid van de stichting is vastgelegd in een beleidsplan. Wij doen jaarlijks verantwoording in een jaarverslag en een jaarrekening. Deze documenten zijn hieronder te vinden. Wereldwinkel Pijnacker is aangesloten bij Wereldwinkels Nederland.

Bestuur:
Dirk Vermeijden – voorzitter
Heily van der Jagt – penningmeester
Jaap Poot – secretaris
Johan de Ruiter
Teuny Vane
Yvette von Byern

Beleidsplan: Beleidsplan Wereldwinkel Pijnacker 2022-2025

Jaarverslag 2022: Jaarverslag Wereldwinkel Pijnacker 2022

Jaarrekening 2022: Jaarrekening 2022 Stichting Wereldwinkel Pijnacker

Share
Wereldwinkel Pijnacker