3e kas bijna gerealiseerd!

Eind vorig jaar hielden wij een kassen-actie ter ondersteuning van de Thaise boerinnen, die in 2017 een bezoek aan onze winkel brachten en bij van Paassen leerden hoe je biologische pepers kunt telen en de teelt verbeteren door kassen te bouwen, waardoor de gewassen beschermd worden tegen insecten en teveel regen. Eén kas kost €2000. De boer  betaalde de helft en wij financierden de andere helft. 

Inmiddels hebben we met z’n allen de derde kas bijna gerealiseerd! Helpt u mee aan het laatste beetje? Alle bijdragen zijn welkom op NL03 INGB 0005 5425 46 tnv Wereldwinkel Pijnacker ovv ‘Kassen-actie’

Hebt u al gedoneerd? Onze hartelijke dank daarvoor!

Share
Wereldwinkel Pijnacker