Vrijwilligers

In onze winkel zijn momenteel ruim 30 vrijwilligers actief, waarvan er enkelen incidenteel ingezet worden. De meeste medewerkers draaien tenminste 1 dagdeel per week een winkeldienst. Naast de verkoop van onze artikelen zijn er andere taken, zoals het netjes houden van de winkel, het inrichten van de etalage en presentatietafels, de inkoop, de coördinatie rond de kerstpakketten, PR activiteiten en de begeleiding van stagiair(e)s.

Twee van onze vrijwilligers zijn eveneens actief in het bestuur. Naast de winkelcoördinator hebben wij een vrijwilligerscoördinator, tevens coördinator voor de maatschappelijke stage. Wij zijn een 100% vrijwilligersorganisatie en hebben dan ook geen betaalde krachten in dienst. Wat vragen wij van U?

  • belangstelling voor de Derde Wereld
  • een klantvriendelijke instelling

Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe winkelmedewerkers Hebt u belangstelling?

Neemt u dan contact op met: Hanneke Vulto, vrijwilligerscoördinator
hvulto@hotmail.com
                                                          

Bestuur:  Dirk Vermeijden – voorzitter
                  Heily van der Jagt – penningmeester
                  Jaap Poot – secretaris
                  Johan de Ruiter
                  Teuny Vane

Share
Wereldwinkel Pijnacker